Unit 5


Het team van unit 5 bestaat uit: Marieke Scheuneman (links), Jacqueline Rigislione (midden) en Bernadet Geurtsen (rechts).

 

Een dag in unit 5

 

Kringen
Zoals in iedere unit starten we de dag met een verstillingsmuziekje. Alle kinderen zitten, leerjaar 7 en 8 gemengd, in de kring. In de kring bespreken we de dag, wat is er belangrijk voor vandaag/deze week en hoe gaan we dit plannen. Daarnaast spelen we in op de actualiteiten van dat moment.

Lezen of aanbod
Na de kring is er aanbod, of gaan we lezen. Op maandag en donderdag hebben we gym en lezen we na de gymles. Op de andere dagen lezen we een half uur na de kring.
Wanneer kinderen aanbod hebben zitten zij in kleine groepjes in de aanbodruimte. We bespreken dan bijvoorbeeld een rekendoel. Kinderen gaan na de uitleg zelfstandig aan het werk in de werkruimte of in de stilteruimte.


Agenda's en plannen
Kinderen in unit 5 werken met een agenda. Hierin staat het weekrooster en hierop kunnen ze zien wanneer ze aanbod hebben, of wanneer ze tijd hebben om zelf iets te plannen. Voor sommige kinderen is het plannen nog lastig en zij krijgen een vaste plankaart.
Wanneer kinderen gaan plannen zijn er een aantal dingen die standaard iedere week gepland dienen te worden. Zo plannen ze een wekelijkse taal- en rekenopdracht, is er iedere week een Engelse opdracht, en plannen de kinderen Wereld in Getallen en Staal op de computer.


KC-opdrachten en hoeken
Kinderen plannen ook zelf in wanneer zij aan een KC-opdracht werken. Kinderen maken hierin zelf keuzes en leren hiervan. Kinderen mogen ook opdrachten in de hoeken maken. Zo is er een taal-, reken-, Engelse-, en topografiehoek. Kinderen kunnen ook in het atelier of in de constructiehoek werken. Hier staan dan gericht opdrachten klaar op verschillende niveaus.
Kinderen stellen per KC zelf een topografiedoel op. Dit kunnen 10 landen van Europa/de wereld zijn, maar dit kan ook heel Europa/wereld zijn inclusief hoofdsteden. Het doel hiervan is dan kinderen zelf leren om te leren!


Portfolio's
Wanneer een kind trots is op een afgeronde opdracht dan kan deze in het portfolio. Dit portfolio presenteren de kinderen tweemaal in het jaar aan hun ouders en leerkracht. Tegenwoordig gebeurt er ook steeds meer digitaal en via Google Classroom, dit kunnen de kinderen ook presenteren.

Bewegend leren
Wij besteden veel aandacht aan activiteiten waar beweging centraal staat in combinatie met bijvoorbeeld een reken- of taaldoel.