Unit 2


Het team van unit 2 bestaat uit: Corrie Faasse (links) Sanne Teunissen (midden)
en Sylvia Moezelaar (rechts)

Een dag in unit 2

Bij binnenkomst in de unit zetten de kinderen zelfstandig de tas met eten en drinken bij hun kapstok, doen hun jas uit en trekken de binnenschoenen aan. Daarna nemen de kinderen plaats in de startkring. Samen met de juf wachten we op het muziekje. In de kring kunnen de kinderen vertellen wat ze kwijt willen en er wordt een talige activiteit gedaan, zoals een woordveld maken of voorlezen. Ook worden er vragen gesteld, waardoor kinderen op zoek gaan naar antwoorden. Meestal hebben de vragen betrekking op het Kernconcept waar we aan werken.

 

  

Daarna wordt er besproken met de kinderen, wat er op het dagprogramma staat. Het programma is af te lezen middels de pictogrammen op het planbord. Om het nog overzichtelijker te maken, heeft een kind een eigen plankaart. Dagelijks kiezen de kinderen activiteiten of komen bij de juf voor aanbod. Er zijn verschillende hoeken waar een kind een activiteit kan plannen. In de hoeken kunnen kinderen experimenteren met samenwerken, samen leven en het oplossen van problemen. Zo doen ze kennis op en ontwikkelen ze hun cognitieve, fysieke, sociale, creatieve intelligentie. Ze spelen en ontdekken met levensechte materialen, die in de wereld om ons heen ook worden gebruikt. Het spelen en leren wordt betekenisvol voor het kind. Dat kan in de rollenspelruimte, de verschillende constructie en bouwhoeken, het atelier en de eurekahoek. In de taal-rekenhoek leren de kinderen op hun eigen ontwikkelingsniveau lezen, schrijven en rekenen. Als een activiteit afgerond is  kan het kind een presentatie geven aan een juf en kinderen. Ook vraagt het kind of er een foto gemaakt worden voor zijn/haar portfoliomap.

Twee maal daags eten en drinken de kinderen en is er de mogelijkheid om buiten te spelen. Bewegen kan ook in het speellokaal. Daar worden gym, dans en muzieklessen gegeven.

 

We sluiten de dag af in de eindkring. We vertellen of laten zien wat we die dag geleerd hebben, waar we trots op zijn en kijken vooruit naar de dag van morgen.