Unit 2

Aan het begin van de dag begroeten de leerkrachten  de kinderen en hun ouders bij binnenkomst in de unit. Daarna nemen de kinderen plaats in de eigen basiskring, `Eekhoorns` of ` Konijnen`.  Samen met de juffen wachten we op het `muziekje`. Ouders hebben voor het startmuziekje afscheid genomen van de kinderen. In de kring kunnen kinderen vertellen wat ze kwijt willen en er wordt een talige activiteit gedaan, zoals een woordveld maken of voorlezen. Ook worden er vragen gesteld, waardoor kinderen op zoek gaan naar antwoorden. Meestal hebben de vragen betrekking op het Kernconcept waar we aan werken.

                           
Daarna bekijken we met de kinderen wat er op het dagprogramma staat. Het programma is af te lezen middels de pictogrammen op de planborden. Om het nog overzichtelijker te maken, heeft een kind een eigen plankaart. Dagelijks kiezen de kinderen activiteiten of gaan naar een ruimte waar ze voor aanbod verwacht worden. Er zijn verschillende hoeken en ruimtes waar een kind een activiteit kan plannen. In de hoeken kunnen kinderen experimenteren met samenwerken, samen leven en het oplossen van problemen. Zo doen ze kennis op en ontwikkelen ze hun cognitieve, fysieke, sociale, creatieve intelligentie. Ze spelen en ontdekken met levensechte materialen, die in de wereld om ons heen ook worden gebruikt. Het spelen en leren wordt betekenisvol voor het kind. Dat kan in de rollenspelruimte, de verschillende constructie en bouwhoeken, het atelier en de eurekaruimte. In de taal-rekenruimte leren de kinderen op hun eigen ontwikkelingsniveau lezen, schrijven en rekenen. Als een activiteit afgerond is  kan het kind een presentatie geven aan een juf en kinderen. Ook vraagt het kind of er een foto gemaakt worden voor zijn/haar portfoliomap.

Twee maal daags eten en drinken de kinderen en is er de mogelijkheid om buiten te spelen. Bewegen kan ook in het speellokaal. Daar worden gym, dans en muzieklessen gegeven.

We sluiten de dag af in de basisgroep. We vertellen of laten zien wat we die dag geleerd hebben, waar we trots op zijn en kijken vooruit naar de dag van morgen.