Stichting Kinderopvang Avonturijn verzorgt de speelleergroep op de Barchschole voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Aanmelding verloopt via Avonturijn. De speelleergroep is open op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend voor de peuters uit Barchem en omgeving. Speelleergroep “t Onderdeurke is tevens een VVE (Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie) locatie.  

 

De speel-/leergroep werkt  nauw samen, in deels gedeelde ruimtes, met unit 2 (de kleuters) van de Barchschole. Dit zorgt voor een soepele  overgang naar de basis­school. De speel-/leergroep (unit 1) sluit aan bij de kernconcepten van school en werkt hierin samen met unit 2.

Samen waar het beter is en apart waar nodig! Het kindbelang staat hierbij voorop!

Hieronder vindt u belangrijke documenten van de speelleergroep. Soms wordt er vanuit een document verwezen met een link naar andere documenten in Kwibus. Dat is een intern systeem van Avonturijn waar ze documenten in borgen. U kunt deze documenten altijd via de pedagogische medewerkers inzien. 

Voor vragen kunt u ook Avonturijn bellen via 0573-760200 en vragen naar de teamleider Colet Manders. 
Omdat de school zich aan het ontwikkelen is tot een Integraal Kindcentrum weet ook de directeur van de school veel over het dagelijkse reilen en zeilen binnen de speelleergroep. Zij is voor de pedagogisch medewerkers ook het eerste aanspreekpunt in de dagelijkse praktijk. U bent dus ook altijd welkom bij haar (Nicole Pot) voor vragen. 

Hier vindt u het pedagogisch werkplan.

Hier vindt u de strategie (kindbelofte) van 2023-2026.