Unit 4

Beginkring

We beginnen zoals in iedere unit elke dag met een kring in drie basisgroepen. Om 08.30 uur begint het muziekje waardoor we weten dat we allemaal stil worden.

"De kring doen we in de ochtend om 8.30 en om 13.45 uur. Dan praten we over de doelen van de dag en aan het einde van dag praten we over onze doelen en of die gelukt zijn." (Annabel en Lieke)

  

Aan het werk en plannen

In de beginkring gaan we de dag plannen in de agenda of plankaart. We leren op deze manier heel goed te plannen en rekening te houden met vaste onderdelen, zoals gym en aanbod. We leren ook dat je af en toe flexibel met een planning om moet kunnen gaan, omdat het soms in de praktijk net iets anders loopt dan je vooraf had bedacht.

"Sommige kinderen hebben een takenkaart daar staat op wat je moet doen, maar als je wil mag je met je agenda plannen. In het begin moet je eerst in de werkstand door een opdracht te doen en dan ga je plannen. Je mag samen of alleen plannen." (Kevin en Rens)

           

Welke dingen kan ik allemaal doen?

Net als in de andere units zijn er in unit 4 ook allerlei werkruimtes waar we individueel of samen kunnen werken. In de taal-rekenruimte oefen je met taal, spelling, begrijpend lezen, rekenen en Engels. Voor taal kunnen we allerlei uitdagingen kiezen uit ‘de Taal:Doen! kast’ en voor rekenen werken we met Snappet op een eigen chromebook. Elke dag trainen we ook veel om de basisvaardigheden van taal, rekenen en Engels te automatiseren. 

De leesruimte is een stilteplek waar je heerlijk kunt gaan zitten lezen op een zitzak.

In de eurekaruimte ontdek je de wereld om je heen door op onderzoek uit te gaan binnen en buiten.

In het atelier wordt je creativiteit geprikkeld en train je technische vaardigheden om je creativiteit verder te ontwikkelen.

"In het atelier knutsel je en je leert dan hoe je van iets simpels iets heel moois kan maken." (Elke)

De constructie- en techniekruimte is een ruimte waar je je ruimtelijk inzicht ontwikkelt door te leren bouwen met Kapla, K’nex en technisch lego. Daarnaast leer je programmeren met behulp van Lego Mindstorms.

In het restaurant kun je rustig je eten en drinken nuttigen op pauzemomenten die je zelf inplant. 

Is er ook aanbod of instructie?

Er zijn vaste momenten voor aanbod/instructie in de week. Zo zijn er momenten voor taal, spelling, rekenen, begrijpend lezen, Engels en eureka. Deze momenten zijn op een vaste plek een vast tijdstip, zodat je er rekening mee kunt houden in je planning.

 

Stilteruimte
Een speciale ruimte in unit 4 is de stilteruimte. Daar is het helemaal stil en kun je rustig werken als je zelfstandig aan de slag wilt. Er is altijd een leerkracht in de buurt die met je mee kan kijken als het nodig is. In de andere ruimtes van de unit kun je overleggen en samenwerken, maar hier is het helemaal stil. 

doelenblad/doelen/portfolio

Iedereen heeft een eigen doelenblad voor taal, spelling, werkwoordspelling, topografie en de opdrachten van het kernconcept. Daarnaast krijgt ook iedereen een doelenblad voor ‘leren leren’. Bij rekenen kan iedereen zijn voortgang volgen in het programma Snappet.
Met behulp van deze doelenbladen worden de doelen waaraan je kunt werken inzichtelijk. Je vinkt deze doelen af in overleg met de meester of juf. Soms kun je hiervoor een toetsje maken of kun je op een andere manier aantonen dat je het doel hebt bereikt, bijvoorbeeld door een gesprekje, presentatie, werkstuk of een filmpje. Op deze manier is iedereen eigenaar van zijn/haar eigen leerproces en weet je dus precies aan welke doelen je werkt en waarom! Alles wat je bereikt en waar je trots op bent sla je op in je portfolio, zodat je anderen kunt laten zien wat je allemaal hebt bereikt.

"Het doelenblad is waar je  doelen op staan, zoals taal en spelling. Daar zie je precies op welke doelen je nog moet halen en je kan ze zelf afvinken." (Bo)

 

Eindkring

We sluiten de dag af in de basisgroep. We vertellen of laten zien wat we die dag geleerd hebben, waar we trots op zijn en kijken vooruit naar de dag van morgen. In de eindkring is ruimte voor het vieren van verjaardagen en successen. Om 14.00 uur sluiten we de dag af met het verstillingsmuziekje en kan iedereen rustig naar huis.