Unit 4

Het team van unit 4 bestaat uit: Anniek van der Wal (links), Mariska Westerdijk (midden) en Maartje Pen (rechts).

 

Begin- en eindkring

We beginnen en eindigen de dag met een kring waarin beide leerjaren door elkaar zitten. Om 08.30 uur start het muziekje waardoor iedereen in rust de dag kan beginnen. In de kringen wordt er onder andere aandacht besteed aan sociaal-emotionele aspecten, Kernconcepten, woordenschat, muziek, plannen of het bespreken van actualiteiten.

We sluiten de dag af in de eindkring. We vertellen of laten zien wat we die dag geleerd hebben, waar we trots op zijn en kijken vooruit naar de dag van morgen. In de eindkring is ruimte voor het vieren van verjaardagen en successen. Om 14:00 klinkt het muziekje opnieuw om de dag in rust weer af te sluiten en daarna gaat iedereen naar huis.

Aan het werk en plannen

In de beginkring wordt aandacht besteed aan de planning van de dag, Welke instructies worden er gegeven en aan welke persoonlijke doelen kan er worden gewerkt.
We leren op deze manier rekening te houden met vaste onderdelen zoals gym, aanbod en muziek. We leren ook dat je af en toe flexibel met een planning om moet kunnen gaan, omdat het soms in de praktijk net iets anders loopt dan je vooraf had bedacht. Na de kring starten we iedere dag met een leesblok. Technisch lezen op eigen niveau, begrijpend- of studerend lezen en natuurlijk is er ook tijd om stil te lezen in een zelfgekozen boek of lekker in de leeshoek kennis maken met strips, kranten, tijdschriften of informatieboekjes. Wil je in het Engels lezen? Go for it!      

Welke dingen kan ik allemaal doen?

Net als in de andere units zijn er in unit 4 ook verschillende werkruimtes waar er individueel of samen gewerkt kan worden. In het aanbodlokaal wordt voornamelijk het aanbod op de basisvakken gegeven, maar zijn er ook een aantal werkplekken in de nabijheid van de leerkracht. Daarnaast is er een open ruimte waar ook verwerking gemaakt kan worden en zijn er de hoeken waar je aan de verschillende opdrachten/doelen mag werken. In deze open ruimte vind je ook de Kernconceptruimte die verschillende onderdelen bevat. Zo is er een Eurekaruimte waarin je de wereld om je heen kunt ontdekken. In het atelier wordt je creativiteit geprikkeld en train je technische vaardigheden om je creativiteit verder te ontwikkelen. De constructie- en techniekruimte is een ruimte waar je je ruimtelijk inzicht ontwikkelt door te leren bouwen met Kapla, K’nex en technisch lego. Tot slot wordt er in de topografiehoek kennis gemaakt met de provincies, hoofdsteden en plaatsen van Nederland op verschillende niveaus.

Aanbod of instructie

Er zijn iedere dag vaste momenten voor aanbod en instructie voor de basisvakken. Per vakgebied wordt er gewerkt met een plusgroep, een basisgroep en een verlengde groep. Dit betekent dat de groepen waaraan de leerkracht aanbod geeft klein(er) zijn en dus niet de hele groep tegelijkertijd aanbod hoeft te krijgen. Deze aanbodgroepen worden voorafgaand aan elk blok samengesteld. Over het algemeen krijgt de plusgroep 1 keer per week aanbod, de basisgroep 2 à 3 keer per week en het verlengde aanbod dagelijks aanbod. Tijdens een instructie is een leerling altijd vrij om aan te sluiten wanneer hij/zij dat zelf prettig vindt. Na de instructie wordt er verder gewerkt of is er verlengde instructie onder leiding van een leerkracht.

Engels staat centraal op de vrijdag.
 

Doelenblad/doelen/portfolio

Op het doelenblad wordt per Kernconcept bijgehouden aan welke doelen we werken voor taal, spelling, werkwoordspelling, topografie en de opdrachten van het Kernconcept. Met behulp van deze doelenbladen worden de doelen waaraan gewerkt wordt inzichtelijk. Beheersing van doelen kun je laten zien door middel van een toets of aantonen door bijvoorbeeld door een gesprekje, presentatie, werkstuk of een filmpje. Op deze manier is iedereen eigenaar van zijn/haar eigen leerproces en weet je dus precies aan welke doelen je werkt en waarom! Alles wat je bereikt en waar je trots op bent sla je op in je portfolio, zodat je ook anderen kunt laten zien wat je allemaal hebt bereikt.