Unit 4


Het team van unit 4 bestaat uit: Tamara Stern (links), Anniek van der Wal (midden) en Mariska Westerdijk (rechts).

Beginkring

We beginnen zoals in iedere unit elke dag met een kring in twee startkringen waarin de leerjaren door elkaar zitten. Om 08.30 uur begint het muziekje waardoor we weten dat we allemaal stil worden.

Aan het werk en plannen

In de beginkring gaan we de dag plannen, welke instructies zijn er en aan welke persoonlijke doelen wordt vandaag gewerkt. We leren op deze manier rekening te houden met vaste onderdelen, zoals gym, aanbod en muziek. We leren ook dat je af en toe flexibel met een planning om moet kunnen gaan, omdat het soms in de praktijk net iets anders loopt dan je vooraf had bedacht. Na de kring starten we iedere dag met een leesblok. Technisch lezen op eigen niveau, begrijpend- of studerend lezen en natuurlijk is er ook tijd om stil te lezen in een zelfgekozen boek. Wil je in het Engels lezen? Go for it!

           

Welke dingen kan ik allemaal doen?

Net als in de andere units zijn er in unit 4 ook allerlei werkruimtes waar we individueel of samen kunnen werken. In de taal-rekenruimte oefen je met taal, spelling, begrijpend lezen, rekenen en Engels. Ik zou zeggen: in aanbodruimte krijg je aanbod op de basisvakken. Daarnaast is er een stilte werkplek waar je jouw verwerking maakt en zijn er de hoeken waar je aan de verschillende opdrachten mag werken. Voor taal zijn er verschillende taalopdrachten die samenhangen met het Kernconept en voor rekenen werken we met Snappet op een eigen chromebook We rekenen niet meer met snappet, maar met de methode WIG. Elke dag trainen we ook veel om de basisvaardigheden van taal, rekenen en Engels te automatiseren. 

De Kernconceptruimte bevat verschillende onderdelen, zo is er een eurekaruimte waarin je de wereld om je heen kunt ontdekken. In het atelier wordt je creativiteit geprikkeld en train je technische vaardigheden om je creativiteit verder te ontwikkelen. De constructie- en techniekruimte is een ruimte waar je je ruimtelijk inzicht ontwikkelt door te leren bouwen met Kapla, K’nex en technisch lego. Daarnaast leer je programmeren met behulp van Lego Mindstorms.

 

Aanbod of instructie

Er zijn iedere dag vaste momenten voor aanbod en instructie, voor taal, spelling, rekenen, begrijpend lezen, Engels en eureka.  Engels staat centraal op de vrijdag en Eureka komt terug tijdens de kringen en masterclasses, maar hier is niet een specifiek aanbodmoment voor. Deze momenten zijn op een vaste plek een vast tijdstip, na de instructie wordt er zelfstandig verder gewerkt of is er verlengde instructie onder leiding van een leerkracht. In kleine groepjes is er tijd om op een andere manier aan een probleemstelling te werken.


“Het is fijn om wat langer over een opdracht te praten, je begrijpt het dan net wat beter”. (Binck en Jesse)

Doelenblad/doelen/portfolio

Op het doelenblad wordt per Kernconcept bijgehouden aan welke doelen we werken voor taal, spelling, werkwoordspelling, topografie en de opdrachten van het Kernconcept. Met behulp van deze doelenbladen worden de doelen waaraan gewerkt wordt inzichtelijk. Beheersing van doelen kun je laten zien door middel van een toets of aantonen door bijvoorbeeld door een gesprekje, presentatie, werkstuk of een filmpje. Op deze manier is iedereen eigenaar van zijn/haar eigen leerproces en weet je dus precies aan welke doelen je werkt en waarom! Alles wat je bereikt en waar je trots op bent sla je op in je portfolio, zodat je ook anderen kunt laten zien wat je allemaal hebt bereikt.

 

Eindkring

We sluiten de dag af in de eindkring. We vertellen of laten zien wat we die dag geleerd hebben, waar we trots op zijn en kijken vooruit naar de dag van morgen. In de eindkring is ruimte voor het vieren van verjaardagen en successen. Om 14.00 uur sluiten we de dag af met het verstillingsmuziekje en gaat iedereen rustig naar huis.