Schoolvakanties

Alle Poolsterscholen hebben tegelijk vakantie. Scholen hebben daarnaast de mogelijkheid losse vrije dagen in te vullen voor studiedagen van de leerkrachten.

 

Vakanties schooljaar 2023 - 2024

Herfstvakantie                                16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie                                  25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie                          19  t/m 23 februari 2024
Goede Vrijdag/Pasen                    29 maart t/m 1 april 2024
Koningsdag                                       27 april 2024
Meivakantie/Hemelvaart              29 april t/m 10 mei 2024

Pinksteren                                         20 mei 2024
Zomervakantie                                15 juli t/m 23 augustus 2024

 

Studiedagen 2023-2024

  • Donderdag 17 augustus 2023
  • Dinsdag 19 september 2023
  • Woensdag 11 oktober 2023
  • Dinsdag 14 november 2023
  • Vrijdag 16 februari 2024
  • Maandag 18 maart 2024
  • Woensdag 15 mei 2024
  • Donderdag 20 juni 2024

 

Op de studiedagen van het personeel zijn de kinderen lesvrij. 

Er zijn na schooltijd een paar Kernconcepten die we samen met ouders afsluiten. Dit is een naschoolse verplichte onderwijsactiviteit. 

Deze data zijn opgenomen in onze schoolgids. Echter soms verandert er wat in een schooljaar waardoor er aanpassingen gedaan worden. We passen dit aan in de parro-agenda en activiteiten worden ook altijd nog minimaal 2 weken voor die tijd als reminder opgenomen in de nieuwsbrief van de school.