Schoolvakanties

Alle Poolsterscholen hebben tegelijk vakantie. Scholen hebben daarnaast de mogelijkheid losse vrije dagen in te vullen voor studiedagen van de leerkrachten.

Vakanties schooljaar 2022 - 2023

Zomervakantie                                11 juli t/m 19 augustus 2022
Herfstvakantie                                24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie                                  26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie                          27 februari t/m 3 maart 2023
Goede Vrijdag/Pasen                    7 t/m 10 april 2023
Koningsdag/Meivakantie             24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart                                       18 en 19 mei 2023
Pinksteren                                         29 mei 2023
Zomervakantie                                10 juli t/m 18 augustus 2023

Studiedagen 2022-2023
Donderdag 18 augustus 2022
Woensdag 28 september 2022
Dinsdag 11 oktober 2022
Woensdag 9 november 2022
Vrijdag 10 februari 2023
Maandag 6 maart 2023
Donderdag 15 juni 2023

Vakanties schooljaar 2023 - 2024

Herfstvakantie                                16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie                                  25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie                          19  t/m 23 februari 2024
Goede Vrijdag/Pasen                    29 maart t/m 1 april 2024
Koningsdag                                       27 april 2024
Meivakantie/Hemelvaart              29 april t/m 10 mei 2024
Pinksteren                                         20 mei 2024
Zomervakantie                                15 juli t/m 23 augustus 2024

Op de studiedagen van het personeel zijn de kinderen lesvrij. 

Er zijn na schooltijd een paar Kernconcepten die we samen met ouders afsluiten. Dit is een naschoolse onderwijsactiviteit. 

Deze data zijn opgenomen in onze schoolgids. Echter soms verandert er wat in een schooljaar waardoor er aanpassingen gedaan worden. We passen dit aan in de parro-agenda en activiteiten worden ook altijd nog minimaal 2 weken voor die tijd als reminder opgenomen in de nieuwsbrief van de school.