Schoolvakanties

Alle Poolsterscholen hebben tegelijk vakantie. Scholen hebben daarnaast de mogelijkheid losse vrije dagen in te vullen voor studiedagen van de leerkrachten.

Vakanties schooljaar 2021 - 2022

Zomervakantie                                19 juli t/m 27 augustus 2021
Herfstvakantie                                18 t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie                                  27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie                          28 februari t/m 4 maart 2022
Goede Vrijdag/Pasen                    15 t/m 18 april 2022
Koningsdag/Meivakantie             25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart                                       26 en 27 mei 2022
Pinksteren                                         6 juni 2022
Zomervakantie                                11 juli t/m 19 augustus 2022

Studiedagen 2021-2022

Woensdag 29 september 2021
Vrijdag 15 oktober 2021
Dinsdag 9 november 2021
Woensdag 2 februari 2022
Maandag 7 maart 2022
Donderdag 14 april 2022
Dinsdag 7 juni 2022