Schoolvakanties

Alle Poolsterscholen hebben tegelijk vakantie. Scholen hebben daarnaast de mogelijkheid losse vrije dagen in te vullen voor studiedagen van de leerkrachten.

 

Vakantierooster schooljaar 2017-2018

Herfstvakantie        

16 t/m 20 oktober 2017

Kerstvakantie

25 december 2017 t/m 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie 

26 februari t/m 2 maart 2018

Goede Vrijdag/Pasen    
30 maart t/m 2 april 2018

Koningsdag

27 april 2018

Meivakantie incl. Hemelvaart  

30 april t/m 11 mei 2018

Pinksteren

21 mei 2018

Zomervakantie    

16 juli t/m 24 augustus 2018

STUDIEDAGEN

Ma. 28 augustus 2017
Do. 5 oktober 2017
Di. 21 november 2017
Wo. 14 februari 2018
Vr. 23 maart 2018
Di. 22 mei 2018
Vr. 22 juni 2018

Vakantierooster schooljaar 2018-2019       

Herfstvakantie         20 t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie           22 december 2017 t/m 6 januari 2019

Voorjaarsvakantie   23 februari t/m 3 maart 2019
Meivakantie              19 april t/m 5 mei 2019 (incl Pasen en Koningsdag)
Hemelvaart               30 mei 2019 (+ vrijdag 31 mei vrij)
Pinksteren                 10 juni 2019
Zomervakantie         20 juli t/m 1 september 2019