Unit 1

Speelleergroep 't Onderdeurke

 

Samen spelen en leren! 

 

Stichting Kinderopvang Avonturijn verzorgt de speelleergroep op de Barchschole. De speelleergroep is open op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend voor de peuters uit Barchem en omgeving. Speelleergroep “t Onderdeurke is tevens een VVE (Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie) locatie.  

 

De speel-/leergroep werkt  samen met de Barchschole, dit zorgt voor een soepele  overgang naar de basis­school. De speel-/leergroep (unit 1) sluit aan bij de kernconcepten van school en werkt hierin samen met unit 2.

 

Tussen 8.30 en 8.45 komen de kinderen met de ouders of verzorgers binnen. De ochtend begint in een kringetje waarin gezongen wordt en de dag wordt doorgesproken. Allemaal onder het toeziend oog van Puk, een pop die de kinderen ’s morgens welkom heet en ze knuffelt.

 

De speel-/leergroep gebruikt in de kring dezelfde dagindeling die ook op school wordt gebruikt (de dagen worden aange­geven met kleuren) en met plaatjes wordt aangegeven welke activiteit volgt,

Na de kring wordt over het algemeen getekend en geknutseld, maar ook volgen er thema’s die aan­sluiten bij de kernconcepten. De thema’s sluiten aan bij de ontwikkeling van de peuters, zoals ‘wie ben ik?’, of wat zijn de regels in het verkeer.

Kinderen leren spelenderwijs en ontwikkelingsgericht. Er is tijd voor gerichte activiteiten ,maar ook voor vrijspelen in de hoeken en buitenspelen.

Buiten hebben we een pleintje met speeltoestellen en  een zandbank. En bij slecht weer spelen we in de gymzaal van de basisschool.

Halverwege de ochtend wordt er samen fruit gegeten en aan het eind van de ochtend krijgen de kinderen een broodmaaltijd en dan is het weer tijd om naar huis te gaan. De kinderen kunnen tussen 12.15 uur en 12.30 uur worden opgehaald.

 

 

Meer informatie

Voor verdere vragen kunt u onze website bezoeken www.avonturijn.nl

Planning en plaatsing            Sabine v/d/ Kamp 0573-760203

Manager kinderopvang         Colet Manders       06-30348394

Speelleergroep                        ’t Onderdeurke      06-43466034