Unit 1

Speelleergroep 't Onderdeurke

 

Samen spelen en leren! 

 

Stichting Kinderopvang Avonturijn verzorgt de speelleergroep op de Barchschole. De speelleergroep is open van maandag t/m vrijdagochtend voor de peuters uit Barchem en omgeving. Speelleergroep “t Onderdeurke is tevens een VVE (Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie) locatie.  

 

De speel-/leergroep werkt  samen met de Barchschole, dit zorgt voor een soepele  overgang naar de basis­school. De speel-/leergroep (unit 1) sluit aan bij de kernconcepten van school en werkt hierin samen met unit 2.

 

Tussen 8.30 en 8.45 komen de kinderen met de ouders of verzorgers binnen. De ochtend begint in een kringetje waarin gezongen wordt en de dag wordt doorgesproken. Allemaal onder het toeziend oog van Puk, een pop die de kinderen ’s morgens welkom heet en ze knuffelt.

 

De speel-/leergroep gebruikt in de kring dezelfde dagindeling die ook op school wordt gebruikt (de dagen worden aange­geven met kleuren) en met plaatjes wordt aangegeven welke activiteit volgt,

Na de kring wordt over het algemeen getekend en geknutseld, maar ook volgen er thema’s die aan­sluiten bij de kernconcepten. De thema’s sluiten aan bij de ontwikkeling van de peuters, zoals ‘wie ben ik?’, of wat zijn de regels in het verkeer.

 

Kinderen leren spelenderwijs en ontwikkelingsgericht. Er  is tijd voor gerichte activiteiten maar ook voor vrij spel en buitenspelen.

Voordat de peuters naar buiten gaan wordt samen fruit gegeten en gedronken. Dan gaan de peuters, aan het eind van de ochtend, naar buiten. Alleen als het heel slecht weer is, blijven de peuters binnen. Maar dan maken ze veelal gebruik van de gymzaal van school.

Buiten hebben ze een pleintje met speeltoestellen, zoals een zandbak, een schommel en een speel­huisje. Tussen 11.45 en 12.00 kunnen ouders en/of verzorgers hun kinderen weer ophalen.

 

 

Meer informatie

Voor verdere vragen kunt u onze website bezoeken www.avonturijn.nl

Planning en plaatsing  Sabine v/d/ Kamp 0573-760203

Unithoofd                        Colet Manders       0573-760207

Speelleergroep              ’t Onderdeurke      06-43466034