Verlof

Leerplicht

 

Kinderen mogen naar school zodra ze vier jaar zijn. Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig. Zolang een kind leerplichtig is, zijn ouders er verantwoordelijk voor dat hun kind de school bezoekt en de lessen volgt. De school is verplicht de afwezigheid van de leerlingen bij te houden. Ongeoorloofde afwezigheid wordt doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.
 

Absentie

Als een kind ziek is, later komt of om andere redenen niet naar school kan, moet de school voor schooltijd op de hoogte worden gebracht. Als een kind zonder melding afwezig is, dan nemen we zo snel mogelijk contact op met de ouders.
U kunt absentie mailen naar:
unit2@barchschole.nl
unit3@barchschole.nl
unit4@barchschole.nl
unit5@barchschole.nl 

Verlof

Ouders kunnen voor hun kind verlof aanvragen voor:
• verhuizing van het gezin
• huwelijk van bloed- of aanverwanten
• ernstige ziekte ouders, bloed- of aanverwanten
• overlijden van bloed- of aanverwanten
• ambts- en huwelijksjubileum van ouders of grootouders
• andere gewichtige omstandigheden
Verzoek om een vrije dag moet minimaal 2 schooldagen van te voren worden aangevraagd via een formulier te vinden op de schoolsite. 

Vakantie

In bepaalde gevallen kunt u toestemming vragen voor vakanties buiten de schoolvakanties, bijvoorbeeld wanneer een van de ouders in alle reguliere vakanties geen verlof kan krijgen van zijn of haar werkgever. Zo’n extra verlof dient (indien mogelijk) minstens acht weken van tevoren schriftelijk te worden aangevraagd met een aanvraagformulier. Hiervoor kunt u bij de schoolleider terecht. De schoolleider mag zo’n vakantieverlof van maximaal tien schooldagen één keer per jaar toestaan. Mits dit voldoet aan de eisen die daarvoor gelden. Deze vakantie is niet toegestaan in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Ongeoorloofd verzuim, waaronder dus het luxeverzuim, zal door de school gemeld moeten worden bij de leerplichtconsulent van de gemeente waar uw kind woonachtig is. Het advies is om te wachten met het boeken van uw reis tot u officieel toestemming voor het verlof heeft om teleurstellingen te voorkomen. 
 

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier voor verlof kunt u op school verkrijgen of hier downloaden.

Bewijzen zoals doktersverklaringen, werkgeversverklaringen, accountantsverklaringen, uitnodigingen van huwelijk, rouwkaarten, etc. mogen na goedkeuring van het het verlof nog worden aangeleverd als het niet mogelijk is om het met de aanvraag direct mee te sturen. 

Meer informatie: 

Klik hier voor het stroomschema om te zien of uw kind(eren) voor verlof in aanmerking komt.
Klik hier voor uitgebreide informatie van de Gemeente Lochem.
Hier staat de meest actuele informatie welke de leerplicht ook hanteert, hoeveel dagen het verlof is en tot welke graad in de familie verlof mag worden gegeven. Te laat komen valt ook onder verzuim en als dit frequent gebeurt dan moeten wij dit ook melden.