Nieuwe leerling

Ouders willen een basisschool met zorg kiezen, want het gaat om een belangrijke periode in het leven hun kind. Wanneer u de Barchschole in overweging neemt dan kunt u een afspraak maken met Jan Willem Oskam (directeur) voor een informatief gesprek en een rondleiding. Uiteraard kunt u dan ook uw vragen stellen. Voor het maken van deze afspraak belt u met 0573-441222 of stuurt u een e-mail naar barchschole@poolsterscholen.nl.
 

Aanmelden

Als u na de kennismaking met onze school uw kind aan wilt melden dan krijgt u van ons een aanmeldingsformulier. Door dit formulier in te vullen en op school te bezorgen, maakt u kenbaar dat u uw kind wilt aanmelden op onze school. Hierna volgen wij de procedure die is opgesteld rondom zorgplicht in samenwerking met het samenwerkingsverband Berkel IJssel bij de intake van uw zoon of dochter. 
 

Instromen oudere kinderen

Wanneer een kind instroomt in een hogere groep volgen wij de procedure van het Samenwerkingsverband. Een van de stappen hierin is dat de intern begeleider in overleg met u contact op met de school van herkomst opneemt. Door dit contact zorgen we voor een warme overdracht, zodat wij goed bij de onderwijsbehoefte van het kind kunnen aansluiten. 

Wennen

Meldt u uw kind aan voor een start in unit 2, dan zal de leerkracht van de unit een aantal weken voor de vierde verjaardag contact met u op nemen om momenten af te spreken waarop uw kind kan komen wennen.