Unit 3


Het team van unit 3 bestaat uit: Tamara Stern (links) en Jacqueline Risiglione (rechts).

Een dag in unit 3

Een schooldag in unit 3 begint om 8.30 uur; vanaf 8.15 uur kunnen de kinderen binnenkomen. Wanneer de deur opengaat, vult de ruimte zich al snel met kinderen. Jassen en tassen worden zelf door de kinderen opgeruimd. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid zijn vaardigheden waarvoor bij ons veel aandacht is. 

Elke dag in unit 3 wordt er gestart vanuit een kring. Voordat het verstillingsmuziekje klinkt, is er ruimte om te lezen of met elkaar te praten. Wanneer de muziek start, is iedereen stil om zo even tot zichzelf te komen of de dag alvast te overdenken. 

In de beginkring is er ruimte om ervaringen, belevenissen, mededelingen en vragen met elkaar te delen. We hebben het over de dag en/of over een (actueel) onderwerp dat met het Kernconcept te maken heeft. Naast de gesprekken met/door kinderen gebruiken we de kringen ook om aandacht te besteden aan het Kernconcept, muziek en sociale-emotionele ontwikkeling. Zo vullen we de tijd met betekenisvolle activiteiten en leren de kinderen ook veel in deze kringen. 

Het aanbod is een onderdeel dat vaststaat. Er zijn aanbodmomenten voor rekenen, spelling, begrijpend lezen, schrijven en de KC-opdrachten. Het aanbod wordt bij ons gegeven op verschillende manieren. Soms krijgt de gehele groep tegelijk aanbod en soms geven we instructie in kleine groepjes of niveaugroepjes. Het aanbod bestaat uit korte momenten waarna de kinderen daarna zelf verder kunnen werken.  

Voor de verwerking kunnen de kinderen zelf kiezen uit een plek in de unit. We stimuleren het zelfstandig kiezen van een werkplek. Op de manier ervaren kinderen hoe en waar zij tot werken komen. Het verantwoordelijkheidsgevoel van kinderen gaat hier enorm door groeien. Echter komt het soms ook voor dat de leerkrachten meehelpen in deze keuze en de kinderen een (vaste) plek aanwijzen.

Net als in de andere units werken wij ook met de Kernconcepten. Iedere 5 weken staat er een ander Kernconcept centraal. De onderwerpen en doelen die hieruit voortkomen worden verwerkt in opdrachtkaarten passend bij de verschillende hoeken. Deze opdrachtkaarten worden uitgelegd in de kringen en hier is er ook ruimte voor vragen. Daarna staan de opdrachtkaarten in de juiste hoek en kunnen kinderen het zelf ook nog nalezen. ​

Tijdens de KC-tijd is er aandacht voor de wereld. Onderzoeken en ontdekken staan hier centraal. Nieuwsgierigheid zorgt voor willen leren en stimuleert de intrinsieke motivatie! 

In het atelier werk je aan je creativiteit. Door de steeds wisselende opdrachten wordt er geleerd te werken met verschillende technieken. Van het maken van een kijkdoos tot het schilderen van een zelfportret. 

De constructiehoek is een ruimte waar je je ruimtelijk inzicht ontwikkelt door te leren bouwen. Met steeds wisselende opdrachten en materialen worden de mooiste bouwwerken gemaakt. Per opdracht wordt er gekeken naar welk materiaal het beste gebruikt kan worden om zo ook aan de fijne motoriek te werken. Materialen die bij ons veel gebruikt worden zijn Kapla, K’nex en de Lego-leerlijn. 

In de topografie hoek werken de leerlingen aan hun topografische kennis. Elk Kernconcept staat er een ander onderdeel van ons land of de wereld centraal. Denkt hierbij aan provincies, hoofdsteden, wateren, maar ook aan continenten en oceanen. De kinderen leren op een simpele manier een atlas gebruiken en hierin de plaatsen op te zoeken. 

In de KC-tijd is er ook aandacht voor taal- en rekenopdrachten. Zo is er ieder KC een gevulde taalhoek met opdrachten die passen binnen de doelen van het KC en de spelling-/taaldoelen. Er is ook altijd een rekenhoek waarin kinderen dieper op rekendoelen in kunnen gaan. 

Twee keer per week wordt er bewegingsonderwijs gegeven in de gymzaal in het dorp. Daarnaast kan er heerlijk buiten worden gespeeld op het plein. Bewegen vinden we erg belangrijk. Het helpt je bij het leren. 

Het portfolio is een verzamelplek voor alles waar je trots op bent. Dit kan van alles zijn; van een KC-opdracht tot een foto van een constructie werkje. Ieder kind bouwt zijn eigen portfolio op. Tijdens het portfoliogesprek wordt het portfolio door het kind aan de ouders en de leerkracht gepresenteerd en gaan we hierover in gesprek. Op de plankaart wordt bijgehouden of het doel van de opdracht is behaald. 

In de eindkring worden successen en verjaardagen gevierd. Daarnaast wordt de dag geëvalueerd en wordt er gekeken naar de routines. Na het verstillingsmuziekje sluiten we de dag af.