Unit 3

Een schooldag in unit 3 begint om 8.30 uur; vanaf 8.15 uur kunnen de kinderen binnenkomen. Wanneer de deur opengaat vult de ruimte zich al snel met kinderen. Jassen en tassen worden zelf door de kinderen opgeruimd.  Zelfstandigheid en zelfredzaamheid zijn vaardigheden waarvoor bij ons veel aandacht is.
Ook in unit drie wordt elke dag gestart in een kring. Er zijn drie basiskringen waarbinnen de leerkrachten per dag wisselen. Voordat het verstillingsmuziekje klinkt is er ruimte om te lezen of wat met elkaar te praten. Wanneer de muziek start is iedereen stil om zo even tot zichzelf te komen of de dag alvast te overdenken.
In de kring is er ruimte om ervaringen, belevenissen, mededelingen en vragen met elkaar te delen. We hebben het over het doel van de dag en welke doelen de kinderen zelf voor die dag hebben. Ook wordt er al regelmatig gesproken over belangrijke gebeurtenissen uit het nieuws of hebben we het over een onderwerp wat met het kernconcept te maken heeft. Echt met elkaar praten is iets dat we graag doen. We praten met elkaar zonder vingers op te steken. We hanteren de 'gouden regel' wat inhoudt dat jij wat kunt vertellen als een ander is uitgepraat.
 

In de beginkring is er ook ruimte om na te denken over de eerste activiteit waar aan gewerkt gaat worden, zodat iedereen na de kring meteen kan starten. Nadat de eerste activiteit is afgerond plannen de kinderen verder op hun plankaart. Het afronden van een proces, voordat er iets nieuws gepland wordt, vinden wij erg belangrijk.


De hele dag werken de kinderen zelfstandig door met hun plankaart de verschillende activiteiten te plannen. Wie dit nog lastig vindt, plant met een juf.  Sommige activiteiten kun je doen, van andere wordt verwacht dat je ze dagelijks traint. Dat zijn bijvoorbeeld de trainingstaken. Ook het aanbod is een onderdeel dat vast staat. Er zijn  momenten voor taal, spelling, rekenen, begrijpend lezen en schrijven . Deze momenten zijn op een vaste plek en op een vast tijdstip, zodat ze voor de kinderen goed in te plannen zijn. Het aanbod wordt bij ons gegeven in kleine groepjes en beslaat korte momenten waarna de kinderen zelf verder kunnen werken.

Bij ons kunnen de kinderen werken in drie ruimtes. De taal-rekenruimte is een stilte ruimte waar naast de taal- spelling en rekenkasten ook de leeshoek is. Een fijne hoek met poefjes, matten en kussens. Lees je liever aan een tafel, dan kan dat natuurlijk ook. Daarnaast zijn hier stilteplekjes, waar individueel gewerkt kan worden, en wordt hier het aanbod gegeven.

In de eureka ruimte is er aandacht voor de wereld. Onderzoeken en ontdekken staan hier centraal. Nieuwsgierigheid zorgt voor willen leren en stimuleert de intrinsieke motivatie!

In het atelier werk je aan je creativiteit. Door de steeds wisselende opdrachten wordt er geleerd te werken met verschillende technieken. Van boetseren van de levenscycli van een kikker tot schilderen van een zelfportret.

De constructie is een ruimte waar je je ruimtelijk inzicht ontwikkelt door te leren bouwen. Met steeds wisselende opdrachten en materialen worden de mooiste bouwwerken gemaakt. Per opdracht wordt er gekeken naar welk materiaal het beste gebruikt kan worden om zo ook aan de fijne motoriek te werken. Materialen die bij ons veel gebruikt worden zijn Kapla, K’nex en locon.

Daarnaast werken we door de hele school heen met de lego-leerlijn. In unit 3 wordt een begin gemaakt met programmeren met behulp van Lego Mindstorms. Zelfgebouwde werkstukken van technisch lego worden door middel van een laptop met bijbehorend programma door kinderen zelf aangestuurd tot bewegen.

Fruit en brood wordt bij ons in het restaurant gegeten. Hier kun je twee keer per dag, op een eigen gekozen moment, eten en drinken.

Twee keer per week wordt er bewegingsonderwijs gegeven in de gymzaal in het dorp. Daarnaast kan er heerlijk buiten gespeeld worden op het plein, in het bos of op ons voetbalveld. Bewegen vinden we erg belangrijk. Het helpt je bij het leren.

Net als in de andere units werken ook wij met de kernconcepten. Iedere 10 weken staat er een ander kernconcept centraal. Dit jaar is er gewerkt met de kernconcepten Binding, Energie; kracht en golven, Macht & Regels en Groei & Leven. De onderwerpen en doelen die hieruit voortkomen worden verwerkt in opdrachtkaarten passend bij de verschillende ruimtes. Ook tijdens de kringen krijgen de kernconcepten aandacht.

Het portfolio is een verzamelplek voor alles waar je trots op bent. Dit kan van alles zijn; van een spellingdictee tot een foto van een constructie-opdracht. Ieder kind bouwt  zijn eigen portfolio op. Tijdens het portfoliogesprek wordt het portfolio door het kind aan de ouders en de leerkracht gepresenteerd.

In de eindkring worden successen gevierd, presentaties gegeven of wordt verteld over persoonlijk behaalde doelen. Verjaardagen krijgen bij ons in de eindkring aandacht. Ook wordt er samen gekeken en gediscussieerd of het doel van de dag behaald is. Na het verstillingsmuziekje sluiten we de dag af.