Unit 3


Het team van unit 3 bestaat uit: Corrie Faasse (links), Maartje Pen (midden), Tamara Stern (rechts) en Mariska Westerdijk (niet op de foto).

Een dag in unit 3

Een schooldag in unit 3 begint om 8.30 uur; vanaf 8.15 uur kunnen de kinderen binnenkomen. Wanneer de deur opengaat, vult de ruimte zich al snel met kinderen. Jassen en tassen worden zelf door de kinderen opgeruimd.  Zelfstandigheid en zelfredzaamheid zijn vaardigheden waarvoor bij ons veel aandacht is. 

Elke dag in unit 3 wordt er gestart vanuit een kring. Voordat het verstillingsmuziekje klinkt, is er ruimte om te lezen of met elkaar te praten. Wanneer de muziek start, is iedereen stil om zo even tot zichzelf te komen of de dag alvast te overdenken. 

In de kring is er ruimte om ervaringen, belevenissen, mededelingen en vragen met elkaar te delen. We hebben het over de dag en/of over een (actueel) onderwerp wat met het kernconcept of Nieuwsbegrip te maken heeft. Echt met elkaar praten is iets dat we graag doen. We hanteren de 'gouden regel' die inhoudt dat jij iets kunt vertellen als een ander is uitgepraat. 

Na de kring volgt er een leesblok. Hierin lezen de kinderen zelfstandig uit een leesboek, maken ze gebruik van mandjeslezen. Bij het mandjeslezen maken de leerlingen kennis met diverse literatuur; strips, kranten, tijdschriften, dichtbundels etc.

                     

Het aanbod is een onderdeel dat vast staat. Er zijn aanbodmomenten voor taal, spelling, rekenen, begrijpend lezen, schrijven en de KC opdrachten. Het aanbod wordt bij ons gegeven in kleine groepjes of niveaugroepjes en beslaat korte momenten waarna de kinderen zelf verder kunnen werken.  
 
Voor de verwerking kunnen de kinderen kiezen uit de aanbodruimte of de open ruimte. De ruimte waar het aanbod wordt gegeven en de kinderen zowel samen als zelfstandig kunnen werken.Deopen ruimteis een ruimte waar zij stil en zelfstandig aan het werk kunnen. 
 
Net als in de andere units werken ook wij met de kernconcepten. Iedere 5 weken staat er een ander kernconcept centraal. De onderwerpen en doelen die hieruit voortkomen worden verwerkt in opdrachtkaarten passend bij de verschillende ruimtes. Ook tijdens de kringen krijgen de kernconcepten aandacht. 

Tijdens de KC-tijd is er aandacht voor de wereld. Onderzoeken en ontdekken staan hier centraal. Nieuwsgierigheid zorgt voor willen leren en stimuleert de intrinsieke motivatie! 

In het atelier werk je aan je creativiteit. Door de steeds wisselende opdrachten wordt er geleerd te werken met verschillende technieken. Van boetseren van de levenscycli van een kikker tot schilderen van een zelfportret. 

 

De constructiehoek is een ruimte waar je je ruimtelijk inzicht ontwikkelt door te leren bouwen. Met steeds wisselende opdrachten en materialen worden de mooiste bouwwerken gemaakt. Per opdracht wordt er gekeken naar welk materiaal het beste gebruikt kan worden om zo ook aan de fijne motoriek te werken. Materialen die bij ons veel gebruikt worden zijn Kapla, K’nex, locon en de lego-leerlijn. 
In detopografie hoekwerken de leerlingen aan hun topografische kennis. Elk Kernconcept staat er een provincie centraal. Leerlingen gaan zelf op zoek in de atlas, oefenen zowel thuis als op school en na 5 weken volgt er een test. 

Twee keer per week wordt er bewegingsonderwijs gegeven in de gymzaal in het dorp. Daarnaast kan er heerlijk buiten gespeeld worden op het plein, in het bos of op ons voetbalveld. Bewegen vinden we erg belangrijk. Het helpt je bij het leren. 

Het portfolio is een verzamelplek voor alles waar je trots op bent. Dit kan van alles zijn; van een spellingdictee tot een foto van een constructie-opdracht. Ieder kind bouwt zijn eigen portfolio op. Tijdens het portfoliogesprek wordt het portfolio door het kind aan de ouders en de leerkracht gepresenteerd. 

In de eindkring worden successen gevierd en presentaties gegeven. Verjaardagen krijgen bij ons in de eindkring aandacht. Daarnaast wordt de dag geëvalueerd en wordt er gekeken naar de routines. Na het verstillingsmuziekje sluiten we de dag af. 

 

                     

De constructiehoek is een ruimte waar je je ruimtelijk inzicht ontwikkelt door te leren bouwen. Met steeds wisselende opdrachten en materialen worden de mooiste bouwwerken gemaakt. Per opdracht wordt er gekeken naar welk materiaal het beste gebruikt kan worden om zo ook aan de fijne motoriek te werken. Materialen die bij ons veel gebruikt worden zijn Kapla, K’nex, locon en de lego-leerlijn.

Twee keer per week wordt er bewegingsonderwijs gegeven in de gymzaal in het dorp. Daarnaast kan er heerlijk buiten gespeeld worden op het plein, in het bos of op ons voetbalveld. Bewegen vinden we erg belangrijk. Het helpt je bij het leren.

Het portfolio is een verzamelplek voor alles waar je trots op bent. Dit kan van alles zijn; van een spellingdictee tot een foto van een constructie-opdracht. Ieder kind bouwt  zijn eigen portfolio op. Tijdens het portfoliogesprek wordt het portfolio door het kind aan de ouders en de leerkracht gepresenteerd.

In de eindkring worden successen gevierd en presentaties gegeven. Verjaardagen krijgen bij ons in de eindkring aandacht. Daarnaast wordt de dag geevalueerd en wordt er gekeken naar de routines. Na het verstillingsmuziekje sluiten we de dag af.