Documenten

Downloadhierde missie en visie van de Barchschole

Download hier de 'Scholegids' (2019-2020)

Download hier het Jaarplan 2020-2021

Download hier het schoolplan (2019-2023)

Download hier het Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Download hier het zorgplan van de Barchschole

Download hier het omgangsprotocol van de Barchschole

Download hier Actief Burgerschap en Sociale Integratie van de Barchschole

Download hier het digitaal Veiligheidsplan van de Barchschole

Download hier het Strategisch BeleidsPlan van St Poolster