Documenten

Download hier de missie en visie van de Barchschole

Download hier de 'Scholegids' (2021-2022)

Download hier de schoolgids van onze stichting Poolster

Download hier het Jaarplan - jaarverslag 2021-2022

Download hier het jaarplan 2021-2022

Download hier het schoolplan (2019-2023)

Download hier het Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Download hier het zorgplan van de Barchschole

Downloadhier het omgangsprotocol van de Barchschole

Download hier Actief Burgerschap en Sociale Integratie van de Barchschole

Download hier het digitaal Veiligheidsplan van de Barchschole

Download hier het Scheidingsprotocol van de Barchschole

Download hier het protocol Aanpak en preventie voortijdig schoolverlaten en verzuim van de Barchschole

Download hier het Strategisch BeleidsPlan van St Poolster