Documenten

Download hier de missie en visie van de Barchschole

Download hier de 'Scholegids' (2023-2024)

Download hier de schoolgids (deel 3, 2024-2025) van onze stichting Poolster

 
Download hier het Jaarplan - jaarverslag 2022-2023
 
Download hier het jaarplan 2023-2024
 
Download hier het schoolplan (2023-2027)
 
Download hier het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) vanaf schooljaar 2023-2024

Download hier het zorgplan 2024-2027 van de Barchschole

Download hier het omgangsprotocol van de Barchschole
 
Download hier het beleid m.b.t. mobiele telefoons in school

Download hier het pestprotocol van de Barchschole

Download hier het gezonde schoolbeleid van de Barchschole

Download hier Actief Burgerschap en Sociale Integratie van de Barchschole

Download hier het digitaal Veiligheidsplan van de Barchschole

Download hier het Scheidingsprotocol van de Barchschole

Download hier het protocol Aanpak en preventie voortijdig schoolverlaten en verzuim van de Barchschole
 
Download hier het protocol klachtenregeling Stichting Poolster

Download hier het Strategisch BeleidsPlan 19-23 van St Poolster


Download hier het Addendum van het Strategisch BeleidsPlan 19-23 van St Poolster