Oudervereniging (OV)

De oudervereniging activeert de ouderparticipatie en heeft een organiserende en coördinerende functie bij iedere vorm van ouderhulp. De OV regelt hulp bij activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest, afscheidsavonden en schoolreisjes. Er zijn verschillende commissies die gericht zijn op bepaalde activiteiten. De OV beheert de ouderbijdrage en legt financiële verantwoording hierover af.
De OV is te bereiken via: OV@barchschole.nl

Leden van de oudervereniging

Inge Spiekker (voorzitter)
Chantal Kuipers (secretaris)
Epi Postma (penningmeester)
Alfred Milius
Connie Benning
Esther van der Neer 
Rob Holsbeeke
Evelien Platerink
Mariska Rossel
Willem Basten
Annelies Haytink
Judith Keurentjes