Oudervereniging (OV)

De oudervereniging activeert de ouderparticipatie en heeft een organiserende en coördinerende functie bij iedere vorm van ouderhulp. De OV regelt hulp bij activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest, afscheidsavonden en schoolreisjes. Er zijn verschillende commissies die gericht zijn op bepaalde activiteiten. De OV beheert de vrijwillige ouderbijdrage en legt financiële verantwoording hierover af bij de MR. De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2022-2023 is 25 euro per kind. Ouders krijgen hier een link voor via de OR. Indien ouders wel willen, maar niet kunnen betalen kunnen ze contact opnemen met school of kijken of ze in aanmerking komen voor ondersteuning via stichting Leergeld https://www.leergeld.nl/lochem/

De OV is te bereiken via: OV@barchschole.nl
 

Leden van de oudervereniging

Cindy van de Sanden (voorzitter)
Andrea Nijenhuis (secretaris)
Thera vd Sprengen (penningmeester)
André Mensink
Chantal van Gils
Erik Postel
Ingrid Addink
Mike ter Haar
Mariska Bakker
Regina Duistermaat