Oudervereniging (OV)

De oudervereniging activeert de ouderparticipatie en heeft een organiserende en coördinerende functie bij iedere vorm van ouderhulp. De OV regelt hulp bij activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest, afscheidsavonden en schoolreisjes. Er zijn verschillende commissies die gericht zijn op bepaalde activiteiten. De OV beheert de ouderbijdrage en legt financiële verantwoording hierover af.
De OV is te bereiken via: OV@barchschole.nl

Leden van de oudervereniging

Esther van der Neer (voorzitter)
Sandra Wanschers (secretaris)
Thera vd Sprengen (penningmeester)
André Mensink
Willem Basten
Annelies Haytink
Judith Keurentjes 
Bianca Staring
Cindy van de Sande