Kernconcepten

Inzichten

Voor kinderen in het basisonderwijs gaat het om het inzicht in zichzelf, hun directe sociale en fysieke omgeving en inzicht in de “grotere” wereld (je kijkt steeds verder om je heen). Dit alles is bij elkaar ondergebracht in tien kernconcepten. Ze vormen het hart van de leerstof. Door het opdoen van ervaringen gaan kinderen verschijnselen begrijpen. Hierna kunnen ze routines opbouwen. Als je zelf bonen in een potje hebt gedaan, gezien hebt hoe er een wortel aan komt en er een plant uit groeit, snap je dat dit geldt voor alle planten die bonen als vruchten hebben. Je gaat meer begrijpen en wilt ook andere manieren van voortplanting leren. Je bouwt routines op en leert feiten, die je opslaat en kunt toepassen. Inzichten halen we uit de kernconcepten (natuur & techniek en mens & maatschappij); de routines halen we vooral uit de zogenoemde basisdomeinen (zoals taal en rekenen, lichamelijke opvoeding en muzische vakken). In een kernconcept zitten allerlei begrippen, die met elkaar in verband staan. 

Per kernconcept is er een handleiding, waarin o.a. een zogenaamde ‘mindmap’ is opgenomen. In de mindmap staan alle begrippen van het kernconcept. 
Alle kerndoelen, die voor het basisonderwijs gelden, komen ruimschoots aan bod in de kernconcepten en in de basisdomeinen. Belangrijk bij het leren van de inzichten is het praktische handelen. ‘Het kwartje moet vallen’, is de uitdrukking in Nederland. De basis van begrip ligt er dan en de kinderen gaan dit verder uitdiepen, verfijnen en verbreden.

Het schooljaar is verdeeld in vier kwartalen. In alle kwartalen zijn de twee kernconcepten: Getalbegrip (rekenen-wiskunde) en Communicatie (taal) nadrukkelijk aanwezig.

Meer informatie hierover kunt u lezen in de scholegids.

Hieronder staat het schema van de kernconcepten voor 2021-2022

30 aug - 1 okt     Binding
4 okt - 12 nov      Macht & Regels
15 nov - 24 dec    Ruimte
10 jan - 4 febr      Tijd
7 febr - 18 mrt     Materie
21 mrt - 22 apr     Evenwicht & Kringloop
9 mei - 10 juni       Energie, Kracht & Golven
13 juni - 8 juli        Groei & Leven